بسم الله
مجموعه‌ای‌ست خلقت که می‌گویند در پی یک رفتار پدر و یک رفتار پسر، به این روز افتاده است. آدم و قابیل ….

همرسانی: