سال ۲۰۱۷، دکتر والتزمن در کمیته فرعی امنیت سایبریِ سنای ایالات متحده، ارائه‌ای داشته است با عنوان: «مسلح‌سازی اطلاعات: لزوم امنیت شناختی» که متن آن نیز به عنوان یک گزارش در سایت موسسه رند منتشر شده است. مبحثی که دریچه‌ای‌ست برای نحوه‌ای تلقی از مواجهه آمریکا در فضای سیاسی‌رسانه‌ای جهان.
در بخشی از مطلبش در بارۀ روش روسیه برای هک شناختی می‌گوید: «یکی دیگر از عناصر اصلی استراتژی عملیات اطلاعاتی روسی، هدف قرار دادن مخاطبان با روایت‌های چندگانۀ متناقض جهت ایجاد بی‌اعتمادی» است. یک تکنیک بی‌نظیر که می‌تواند مقدمۀ پیش‌روی یک قدرت در فضای حاکمیتی و یا اجتماعی باشد.
شما مخاطب را در ابهام نگه می‌دارید. روایت‌های متنوع و متناقض تولید می‌کند و در سطحی گسترده، گسترش می‌دهید. این روایت‌ها شبه‌مستند و در قالب‌هایی آشنا هستند و درگیری زیادی در فضای اجتماعی ایجاد می‌کنند و بدنه‌های عمومی را از سطح حساسیت، به سطح بی‌حسی و بی‌کنشی به جهت گیج‌شدن سوق می‌دهند. در مقاله، مراحلی نیز برای انجام آن ذکر شده است.
این چنین شما به عنوان یک جریان قدرت‌مند، خطی را که در قدرت می‌خواهید پیگیری کنید، با مشکلات کم‌تری به نتیجه می‌رسانید و تاثیری را که می‌خواهید، می‌گذارید. تکنیکی که در فضای کنونی رسانه‌ای ایران، در حال تمرین است و اگر جواب‌گو باشد، بارها و بارها تکرار می‌شود. و ظاهرا به مذاق عده‌ای هم خیلی خوش آمده است؛ حالا یا هوش‌مندانه یا به صورت اتفاقی.
متاسفانه کسی هم به فکر ایجاد این امنیت نیست. مردم در انبوهی از اطلاعات، و به بیان دکتر والتزمن، زیرِ «اضافه بار اطلاعات» له می‌شوند و چارچوب‌های شناختی آن‌ها دچار اختلال شده و می‌شود. و جریان‌های قدرت، کار خویش را راحت‌تر و بی‌دردسر، پیش خواهند برد.

همرسانی: