اصل‌ش، آدم باید قدرشناس باشد. یعنی خوبی‌های عالم رو ببیند و شکر کند خدا را به خاطرشان. به بودن ِ داشتنی‌های‌ش افتخار کند و به دیگران نیز معرفی‌شان کند تا استفاده کنند و بهره ببرند.

وب‌لاگ‌های نماز شد و اسلام دنیا را فتح خواهد کرد نیز از این دسته‌اند. یعنی دو وب‌لاگی که اگر چه شاید زیاد خواننده نداشته باشند و شمارش‌گرها تعداد خواننده‌های ِ وب‌لاگ را زیاد نداند، اما وب‌لاگ‌های خوبی‌اند. و بیش‌تر از آن‌که وب‌لاگ باشند، ایده‌اند. ایده‌ای که باید دست به دست بچرخد و دیگران نیز در آن‌ها سهیم شوند. دیگرانی که می‌توانند این ایده را بپرورانند و موثرترش کنند.

نویسنده‌اش خود در این باره این چنین می‌گوید:

«وبلاگ نماز شد، با هدفِ ترویجِ فرهنگِ نماز  به فضاىِ سایبر قدم گذاشته و مى‏خواهد که به جاى تصاویرِ یاد شده، تصویرِ نماز و نمازگزاران را در کنارِ هم نشان بدهد تا زیبایى‏هاىِ زیباترینِ بخشِ عبادت، به همه نشان داده شود.»

هم‌چنین وب‌لاگ اسلام دنیا را فتح خواهد کرد نیز با ایده‌ی حضور ِ جهانی و همه‌گیر اسلام با تصویرهای مختلف از شخصیت‌ها، مکان‌ها و مواردی از این دست، یکی دیگر از وب‌لاگ‌های خوب فضای مجازی‌ست که نیاز به پرورش و پروراندن دارد. نیاز به این دارد که ما نیز در این مسیر به هم‌چو نگاهی دامن بزنیم.

هرچه ، کم‌تر باید توضیح داد و خود می‌توانید این‌ وب‌لاگ‌ها را ببینید:

وب‌لاگ نماز شد

وب‌لاگ اسلام دنیا را فتح خواهد کرد

همرسانی: