«او را نوازش کنید. رغبت و تمایل فراوان به او نشان دهید. اگر کاری دارد برایش انجام دهید. اگر مشکل و ناراحتی دارد با او همدردی و همدلی کنید. برایش شعر و آوازهای قشنگ بخوانید. از او تعریف کنید. از او در برابر هر مشکلی حمایتگرانه دفاع کنید. برایش غذا آماده کنید. با او خوش اخلاق باشید. نگذارید مضطرب شود. او را تحت تاثیر قرار دهید. به او آرامش دهید. در آغوشش بگیرید. اهمیتی به قسمت‌های چاق بدن‌اش ندهید. او را به هیجان آورید. نگرانی‌هایش را بر طرف کنید. وسایل مورد نیازش را فراهم کنید. به او تلفن بزنید. غافلگیرش کنید. از هر فرصتی برای ابراز علاقه به او استفاده کنید. خطاهایش را ببخشید. در کارهایی که انجام می‌دهد شرکت کنید. او را سرگرم کنید. جذاب باشید. او را به مقصدش برسانید. حاضر و آماده‌ی هر نوع کمکی باشید. کارهایی انجام دهید که او را مجذوب می‌کند. به او توجه کنید. به او اعتماد کنید. او را تقدیس کنید. سعی کنید او را بشناسید. لوس‌اش کنید. بازوان‌تان را به دورش حلقه کنید. به او پاداش دهید. از او بتی بسازید و ستایش کنید.» آن‌چه زنان و مردان نمی‌دانند؛آلن و بارباراپیز، صفحه‌ی ۲۸۵

پی‌نوشت: واقعن چه پی‌نوشتی می‌شه نوشت برای این مطلب؟! ها؟! :دی

همرسانی: