راست‌ش، این فیدخوان‌ها و آر‌اس‌اس‌خوان‌ها، نمی‌دانم چه مشکلی دارند که برای خیلی‌ها مشکل درست می‌کنند. چندین بار در نظرات هابیل برای صفحه‌ی آراس‌اس حرف بود و اعتراض بود و این‌ها. هرچه، این وب‌نوشت ِ خُرد، دو فیدخوان دارد:

یک: برای خود وب‌لاگ است و آدرس‌ش این است: https://ramezanali.ir/feed

دو: دیگری هم که برای فیدبرنر است و آدرس‌ش این: http://feeds.feedburner.com/habil_blog

همین!

همرسانی: