چهره‌ی وبلاگستان هشتاد و نه، یک کار خوب است. یک ایده‌ی عالی‌ست. یک چیزی که جای‌ش خالی بوده است در این روزهای وب‌لاگ‌ستان. همان روز اول بود شرکت کردم و راست‌ش، درست و درمان یادم نیست به کدام وب‌لاگ‌ها رأی دادم. اما آهستان و زهرا اچ‌بی و دانشطلب‌ش را یادم هست. آهستان که استوانه‌ی منطق  و منش ِ انقلابی ِ وبلاگستان ؛ زهرا، وب‌لاگ‌نویسی با ادبیات ساده و بی‌آلایش که روزمره‌گی‌هاش و زنده‌گی‌اش را می‌شود از روی وب‌لاگ‌ش پیگیری کرد. دانشطلب را نیز بگذارید به حساب رفاقت چندین ساله‌مان و متن‌های صریح و بی‌ادا و اطوارش. این روزها را منتظرم تا ببینم چه کسی می‌شود جزء اولین‌های وب‌لاگ‌ستان.

پیش‌نهادم اما این‌هاست:

یک: آهستان

دو: زهرا اچ‌بی

سه: دانشطلب

چهار: آرمان‌خواهی

پنج: گل‌دختر

همرسانی: