ما بوی قرمه‌سبزی را به بوی ِ هات‌داگ ترجیح می‌دهیم. ما ترجیح می‌دهیم، به جای ِ فلافل ِ بیروتی، دیزی بزنیم. ما کالباس و سوسیس نمی‌خوریم. چون ‫کالباس از آشغال‌گوشت‌های گوساله و اونجای ِ گاو درست می‌شود و ممکن است خوردن ِ اون‌جای گاو، آدم را منحرف کند. ما از نسکاله بی‌زاریم و مارک‌های صهیونیستی را نمی‌پسندیم. چون باور داریم که خوردن ِ این‌ها، آدم را به بی‌راهه می‌کشد. ما ترجیح می‌دهیم وقت ِ سرما خوردگی، به جای خوردنِ آدولت کولد، عسل آبلیمو بخوریم. ما به غذاهایی که می‌خوریم دقت می‌کنیم و انظر الی طعامک را قبول داریم. ما سعی می‌کنیم سه روز در هر ماه روزه بگیریم. اول و وسط و آخر. ما فکر می‌کنیم این‌گونه بهتر می‌توانیم زنده‌گی کنیم.

به نظر ِ ‌ما، با شکم ِ‌ سیر نمی‌شود به جنگ ِ با فقر رفت. شکم ِ سیر ِ خیلی‌ها باعث شد که چندین میلیارد هزینه‌ی تبلیغات ِ انتخاباتی کنند. به نظر ما، خیلی از مسئله‌ها، به خاطر ِ شکم ِ سیر است، وگرنه کدام آدم ِ فقیر می‌آید و اسناد ِ محرمانه‌ی مملکتی را توی دو تا دی وی دی به عنوان ِ گرو، پیش ِ خودش نگه می‌دارد.

به نظر ِ ما، فلان مسئول ِ مملکتی باید آدم ِ به شدت … باید باشد که اجازه می‌دهد تا تبلیغ ِ نوشابه از تلویزیون پخش شود. به نظر ِ ما، سیگاری‌ها نیز آدم‌های به شدت اُسکُلی‌ هستند؛ چرا که وقتی می‌دانند که این کارشان ضرر ِ ملی و ضرر ِ شخصی دارد، نباید به سیگار کشیدن ادامه دهند.

به نظر ِ ما، غذا خوردن نه فقط بر بدن، که بر روح و فکر نیز تاثیرگذار است. به نظر ِ ما، این که فلانی هنوز نفهمیده است که امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد، (اگر واقعن خودش را به  خواب نزده باشد) به خاطر ِ خوردنی‌های‌ش هم می‌تواند باشد. باید پیش‌تر، فکر ِ آن چیزی می‌بود که می‌خورد. این که فلانی، نمی‌تواند نمازش را با توجه بخواند، به خاطر ِ این است که به انظر الی طعامک توجه نکرده است.

همرسانی: