صفر

آهستان، آهستان، آهستان. این را سه بار نوشتم که یادم باشد. حالا برویم سر ِ اصل بحث.

یک

تعارف که نداریم. داریم؟ احمدی‌نژاد گند زده است. حتا از گند هم یک چیزی بدتر. این هم به معنی این نیست که دیگربه مرحله‌ای رسیده است که باید طرد شود. به هیچ‌وجه. هنوز احمدی‌نژاد شرف دارد به خیلی‌ها. ادبیات و گفتمان‌ش هم انقلابی‌تر از هر رئیس جمهور دیگری بوده است و هست. چه خاتمی ِ سکولار و چه هاشمی ِ سازنده‌گی و چه موسوی ِ لج‌باز.

گفتمان ِ احمدی‌نژاد و ادبیاتی که در سخنان‌ش به کار می‌برد خیلی هم خوب است و عالی! اما این گندهایی که می‌زند هم گندهای ِ خیلی عالی‌ئی است. ربطی هم ندارد که من و تو به احمدی‌نژاد رای دادیم یا ندادیم؛ که رای ما نه به فرد، که شخصی بود که گفتمانی خاص داشت. احمدی‌نژاد هم هنوز رئیس جمهور است و قابل احترام و خیلی‌ها همین را هم نمی‌خواهند. برای همین است که احمدی‌نژاد هنوز ارزش خیلی چیزها را دارد. ادبیات‌ش هم هنوز ادبیات خوبی‌ست. اگر چه همین آدم با این ادبیات ِ خوب، گند هم زده و یحتمل باز هم گند خواهد زد. یک ذره که فکر کنی می‌فهمی که احمدی‌نژاد هم آدم است و گند هم زده است. خلاص!

تعارف که نداریم. داریم؟

دو

بازی را من و تو باید دست بگیریم، نه یک موجودی به اسم مشائی. یعنی من و تو باید موضوع‌سازی کنیم و گفتمان و از این جور چیزها. من و تو باید موضوعات را داغ کنیم و اصلی‌ها را به جای فرعی‌ها بزرگ توی چشم بیاوریم. نه یک موجودی مثل مشائی.

راست‌ش من اصلن خوش‌م می‌آید از این مشائی. نه از خودش که بوی ِ گند اومانیسم می‌دهد. بل از این که می‌تواند این همه کار انجام بدهد. روزنامه و هفته‌نامه و این همه سایت و این‌ها. با یک مزخرفی که می‌گوید، موج راه می‌اندازد. حال تو بگو دیوانه‌ای یک سنگی …. خیلی‌ها دیوانه‌اند و این‌قدر نمی‌توانند دیوانه‌گی کنند خوب است دیگر. نه!؟ یکی بتواند این همه کار را یک دستی انجام دهد ایولا ندارد!؟

حداقل‌ش مثل کروبی نیست که آن‌قدر گیج و گنگ باشد که نتواند ترجمه‌ی عربی یک شعار را معنا کند و توی مناظره ضایع بشود. آن‌قدر گیج و گنگ باشد که کرباسچی ِ هم‌راهش سرش را شیره بمالد و آخر سر برود و به موسوی رای بدهد! کلن آدمی که دو جین بتواند کار انجام دهد ارزش دارد به پر و پاچه‌اش پیچید.

سه

احمدی‌نژاد در گذار است به نظر. یعنی دارد تغییر می‌کند به سرعت. دارد از یک دوره‌ای وارد یک دوره‌ی دیگری می‌شود و آدمی که در گذار است، در یک وضعیت ِ برزخی‌ست. این‌که شاید خیلی‌ها دل‌سرد شده‌اند از احمدی‌نژاد، برای همین است که دارد گذر می‌کند از احمدی‌نژاد قبلی. این‌جا باز تاکید می‌کنم که دل‌سرد شدن به معنی این نیست که پیشمان از رای به او هستند که موقع رای دادن و وقت مقایسه، یک موی احمدی‌نژاد می‌ارزید به کل هیکل کروبی و موسوی؛ رضایی هم که بی‌خیال.

کلا می دانید که حزب‌الله بند و در بند ِ یک آدم نیست. حزب‌الله در بند یک جریان است و آن را می‌خواهد به سرانجام و به انجام برساند. حال هر کس تقوا داشت و دو جین عمل ِ درست و درمان، هم‌راه حزب‌الله هست و اگه نداشت هم که هیچ.

چهار

یک نکته‌ی دیگری هم بگویم که احمدی‌نژاد خیلی خوب است. همین احمدی‌نژاد هنوز ارزش‌ش خیلی بیش‌تر از یک دو جین حزب و آدم ِ سیاسی ِ باندباز و پوزیتیویست و اومانیست است که روی مبل نشسته‌اند و برای مردم تره هم خرد نمی‌کنند. همین!

همرسانی: