سلام آقای حسین قدیانی!

این‌ها را که می‌بینید شما تایید کرده‌اید تا در ذیل ِ مطلب ِ آخرتان منتشر شود. می‌بینید که؟! فکر نمی‌کنید ادبیات‌ش از جنس ِ همان بالاترینی‌هاست؟ فکر نمی‌کنید این جنس حرف زدن‌ها به ادبیات ِ حزب الله نمی‌خورد؟ فکر نمی‌کنید باید مواظب باشید زاویه‌دار نشوید؟! هان؟!

حرف‌های دیگری هم هست. شاید بماند بعدتر بهتر باشد….

همرسانی: