ما هنوز اهل داد و بی‌داد نیستیم. به ما یاد داده‌اند که داد و بی‌داد نکنیم و یاد گرفته‌ایم که کسی داد و بی‌داد می‌کند که حرفش منطقی نباشد. به ما یاد داده‌اند که اگر دیدی کسی کولی‌بازی در می‌آورد، معلوم است حرف ِ حق نمی‌زند و طرف ِ باطل است. به ما یاد داده‌اند که حرف‌ها را بشنویم و از میان‌شان بهترین‌شان را انتخاب کنیم. برای همین است که ما سایت‌های فیلتر شده را نیز می‌خوانیم و جزء بازدیدکنندگان ِ پر و پا قرص ِ آن سایت‌ها هستیم. شاید باعث شده‌ایم که تعداد بازدیدکنندگان آن سایت‌ها زیاد شود.

ما خوانندگان ِ شرق و شهروند امروز هستیم و به نظر ِ من، شهروند امروز را بیش‌تر حزب اللهی‌ها می‌خواندند، نه نماز‌خوان‌های ِ سکولار. ما کاری کرده‌ایم که منطق‌مان و اهل ِ گفت‌وگو بودن‌مان، دشمن را به خطا بیندازد و در تحلیل ِ ایران و ایرانی اشتباه کند. ما کاری کرده‌ایم که تحقیق‌های جامعه‌شناسی‌ای که زیر ِ نظر ِ فرنگی‌ها و اجنبی‌ها انجام می‌پذیرد، بی اثر شود. ما داریم کاری می‌کنیم که پول ِ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به جوب ریخته شود و تلف شود. ما کاری کرده‌ایم که مراکز ِ تحقیقاتی و اطلاعاتی امنیتی زیادی در جهان شکل بگیرند و برای حلِّ مشکل ِ ایران و برای حذف ِ ایران، وقت و هزینه صرف کنند و نتیجه نگیرند و سر ِ کار باشند. این‌چنین است که ملت ِ ما برای دنیا، شغل‌های زیادی ایجاد کرده است.

همرسانی: