ما فرزندان محمد هستیم. محمد ِ اُمّی و محمد ِ خونین‌شهر. ما فرزندان ِ خونین‌شهر هستیم و آزادشده‌ی از دست ِ ظالمان جهان. ما افسران ِ جنگ ِ نرم هستیم و اگر اخلاص داشته باشیم، کارمان ساده‌تر از افسران ِ آزادساز ِ خونین‌شهر نیست و نخواهد بود. آنان بیرق ِ جمهوری اسلامی را در خونین‌شهر باری دیگر برنشاندند و ما می‌خواهیم بیرق ِ اعتقادات ِ جمهوری اسلامی را بر قلّه‌های جهان نصب کنیم. ما در دل‌های هر انسان ِ آزاده، مُهر و مِهر ِ اسلام را خواهیم نشاند.

ما فرزندان ِ سوم ِ خردادیم. ما در دوم ِ خرداد، جشن ِ پیروزی ِ حماسه‌ی ملت را جشن می‌گیریم و در سوم ِ‌خرداد، جشن ِ پیروزی مقاومت را. برای ما، خلق ِ حماسه کار ِ سختی نیست. ما می‌توانیم روزی در کوچه پس‌کوچه‌های خونین شهر و روزی پای ِ صندوق رأی و روزی دیگر، در نه ِ دی‌ماه حماسه‌آفرینی کنیم. ما،  آفت ِ نفاق را کور کردیم و کاری کردیم تا آقایان ِ منافق، حرف‌های ِ در گلو مانده‌ی سی ساله‌شان را بیرون بریزند. کاری کردیم که سران ِ فتنه، مخالفت‌شان را با حکم ِ اعدام ِ منافقین که امام صادر کرده‌ بود، علنی کنند. ما کاری کردیم که منافقان، حمایت‌شان را از تروریست‌های جدایی‌طلب، علنی کنند. ما کاری کردیم که حماقت ِ جریان ِ نفاق، علنی شود. احمق‌ها را این‌ روزها راحت‌تر می‌توان شناخت. شیخ ِ بی‌سواد و مهندس ِ احمق، یک ترکیب ِ مسخره‌آمیز نیست، یک ترکیب ِ وصفی‌ست.

امروز، روز ِ ماست و هر روز ِ ما، روز ِ آزادسازی ِ خونین‌شهرهاست. باشد خونین‌شهرهامان، همه، خرم‌شهر شوند.

همرسانی: