ما فئه‌ی قلیله نیستیم. ما بی‌شماریم. بیش از ۴۰ میلیون نفر حتا. ما هر هفته، سوار ِ اتوبوس می‌شویم برای نماز جمعه. در نمازجمعه‌های هر هفته، به خاطر ولایت شرکت می‌کنیم؛ حتا اگر آن آخوند ِ بی‌بصیرت، خطبه‌خوانش باشد. ما همه جا هستیم. ما در همه‌ی شبکه‌های اجتماعی عضویم. حتا جاسوس‌های سیا و موصاد هم نمی‌توانند آمار ِ دقیق ِ حزب‌اللهی‌ها را در بیاورند. ما در فرندفید و فیس‌بوک و توئیتر هستیم. این سایت‌ها هم برای ما درست شده‌اند تا بتوانیم، صدای ِ انقلاب‌مان را به گوش همه‌ برسانیم. حتا اگر ما را فیلتر کنند، شناخته‌شده‌تر می‌شویم. این‌که وبلاگ‌نیوز و آهستان و مدرسه‌ی ما و وبلاگ ِ ارزشی‌ها را فیلتر می‌کنند، دلیل ِ این است که یک جایی، مشکلی هست که باید یک حزب‌اللهی برود و حلّش بکند. این نشان می‌دهد که هنوز که هنوز است به وجود ِ حزب‌اللهی‌ها نیاز داریم.

حرف ِ ما نیز جهان‌شمول است و همه‌جهانی‌ست. ما اهل ِ گفت‌وگو هستیم و طرف‌دار جهانی‌سازی هستیم. به نظر ِ ما، همه‌ی دنیا باید به سمت ِ جهانی‌شدن بروند. حرف ِ جهانی، رهبر ِ جهانی و الی آخر. ما اگر چه در ایرانیم و فارسی صحبت می‌کنیم؛ اما حرف‌های‌مان برای ایران نیست. ما بیرق به دستان ِ صدور ِ انقلاب، به همه‌ی اقصی نقاط عالمیم. ما نخواهیم گذاشت، صدای ِ هل من ناصر ِ مردمان مظلوم جهان شنیده نشود. ما همه‌مان طلبه‌ی سیرجانی هستیم و هر طلبه‌ی سیرجانی سعی می‌کند، بنا به تخصص‌اش عرصه‌ای را پر کند. طلبه‌ی سیرجانی‌ها، گاه سطل‌آشغال‌زن‌ها را هو می‌کنند و از میدان به در می‌کنند و گاه، در مراکز ِ تحقیقاتی، اورانیوم غنی می‌کنند.

همرسانی: