آیت الله امامی کاشانی، باقی‌ماندن مدرسه‌ی عالی تهران را پذیرفت. این خبری بود که دیشب در رسانه‌ها پچیید و حاصلِ گفت‌و‌گوی ایشان یا خبرگزاری فارس بود. بی‌هیچ شک و شبهه، این بازگشت به رأی و نظرِ اکثریتِ اساتید و دانش‌پژوهان، جای ِ قدردانیِ از ایشان را باقی می‌گذارد و بی‌شک، دور شدن از استحاله‌ی هویتِ مدرسه‌ی عالی را در پی خواهد داشت.

این همه، حاصلِ دقت‌نظر اساتید و دانش‌پژوهان مدرسه‌ی عالی‌ست که متعهدانه و در عین نظم و ادب، به بیانِ نحوه‌ی نگاهِ خود به این موضوع پرداختند و نقدِ خویش را بر مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جدّ و مستدل بیان داشتند. فرمایشات آیت الله امامی کاشانی، که به حتم در مشورت با برخی از مقامات ارشد مدرسه تنظیم شده است، نکات فراوانی داشت که شایسته‌ی توجه است:

ـ ایشان در این مصاحبه، بیان داشته‌اند که مدرسه عالی با همین نام باقی می‌ماند و تغییر عنوان مصوب شده، مربوط به شعبه‌های این مدرسه خواهد بود. این بدین معناست که مکان فعلی مدرسه‌ی عالی با عنوان “مدرسه‌ی عالی شهید مطهری” به کار خود ادامه خواهد داد و سه شعبه‌ی یزد و زاهدان و مشهد، مشمولِ دانشگاه شدن خواهند شد. لازم به تذکر است که استدلال‌های مقامات مدرسه‌ی عالی مبنی بر تغییر عنوان مدرسه‌ی عالی، و در جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی اما این مطالب را نمی‌رساند و این به معنای نحوه‌ی نگاهِ جدید‌ی‌ست که پس از مسائل هفت روزِ گذشته، شکل گرفته است. لازم به ذکر است که با بیان جدید، مشکل تعامل با دانشگاه‌های دیگر که یکی از دلایل تغییر عنوان ذکر شده بود، پابرجاست و به نتیجه نرسیده است.

ـ این مصاحبه البته می‌رساند که بنا بر گفته‌ی حضرت آیت الله، و بنا بر خواسته‌ی دانش‌پژوهان و سخنان برخی از اعضایِ شاخص شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست جدیدی مبنی بر بررسی جدّی مصوبه‌ی پیشین آن شورا مطرح شده است و کارشناسی شدن این موضوع را در پی خواهد داشت. چرا که مصاحبه‌ی آیت الله به نحوی درخواست و بیان جدیدی را از شورا طلب می‌کند که بر رسیدن ِ مجدد موضوع تغییر عنوان را نتیجه می‌شود.

ـ نکته‌ی دیگر، وضعیت تعامل با حوزه‌ی علمیه‌ی قم خواهد بود. بر اساس وضعیت جدید، دانش‌پژوهان شعبه‌های غیر از تهران ِ مدرسه‌ی عالی، به احتمال زیاد، به عنوان طلبه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم پذیرفته نخواهند شد. چرا که ایشان، ذیل عنوان دانشگاه مشغول به فعالیت بوده و مدارک‌شان نیز با عنوان دانشگاه شهید مطهری زده تایید و اعلام خواهد شد. این مسئله از نکاتی مهمی‌ست که بایست به آن توجه داشت.

ـ یکی دیگر از نکات، وضعیت فعلی دانش‌پژوهان مدرسه‌ی عالی می‌باشد که با امید تحصیل در هر دو ساختار حووی و دانشگاهی را داشتند. سرنوشت این عزیزان چه خواهد شد؟ آیا حوزه‌ی علمیه قم می‌پذیرد که با عنوان دانشگاه، به محصلان در شعبه‌های دیگر مدرسه‌ی عالی مدرک حوزوی بدهند؟ این سوالی‌ست که به احتمال زیاد، ‌پاسخی منفی را در پی خواهد داشت.

ـ نکته‌ی دیگر اصرار مسئولان مدرسه‌ی عالی، بر ارائه‌ی رشته‌های متنوع و جدید می‌باشد. این درحالی‌ست که وضعیت مدیریتی مدرسه‌ی عالی،‌ به نحوی‌ست که تا گنون از پس ِ مشکلات آموزشیب فعلی نیز بر نیامده است و طلاب و دانش‌جویان ِ ‌فعلی نیز از این وضعیت ناراضی هستند. این مشکل، در شهرستان‌ها حادتر بوده و وضعیت آموزشی نامطلوب شعبه‌های دیگر نیز مسئله‌ی همیشگی بوده است. این در حالی‌ست که موقوفات فراوان و اموال فراوانی که در اختیار مسئولین مدرسه‌ی عالی می‌باشد با حساب و کتاب درستی سامان‌داده نمی‌شود و طلاب مدرسه‌ی عالی از مشکل امکانات نیز برخوردارند. به نظر سخنان آیت الله امامی کاشانی پیرامون خارج شدن از محدوده‌ی معقول و منقول، ناصحیح و وارد شدن به عرصه‌ی مدیریتی ِ جدیدی‌ست که مدیران فعلی از پسِ آن برنخواهند آمد. بهتر است به وضعیت فعلی مدرسه سامان دهند، سپس به فکر اضافه کردن رشته‌های جدید بیفتند.

ـ هر چه، این تغییرِ رویکرد مسئولان مدرسه‌ی عالی شهید مطهری را باید به فال ِ نیک گرفت؛ و از آیت الله امامی کاشانی به خاطر نگاه مثبت‌شان به نظرات منتقدان قدردانی کرد. از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی دقیق‌تر و کارشناسی درخواست تغییر را در اولین نشست آن شورا، مطالبه کرد و از خداوند متعال خواست تا در سایه‌ی توجهات حضرت حجت، ارواحنا فداه، و زعامت مقام معظم رهبری، اصلاح امور مدرسه عالی شهید مطهری در آینده به سرعت شکل پذیرد.

همرسانی: