عکس‌هایی از مزار ِ سیداحمد فردید. شخصی که خوب یا بد، درست یا نادرست، حق یا ناحق هنوز مهم است. (این عکس‌های برای اولین بار است که در این وب‌لاگ منتشر می‌شود.)

همرسانی: