این حدیث را بخوانید: خیر للنساء ان لایرین الرجال و لا یراهن الرجال

حدیثی از حضرت فاطمه سلام الله علیها است که مضمون‌ش این است که بهترین حالت برای زنان آن است که ایشان، نامحرمی را نبینند و نامحرمی هم آنان را نبیند.

این بدین معناست که وضعیت ِ جامعه به نحوی باشد که زنان بی نیاز ِ از مراجعه‌ی به مردان باشند و مردان نیز ضرورتی در مراجعه‌ی به زنان نداشته باشند. این بدین معناست که در خدماتی که مربوط به زنان است، زنان خویش در آن مدیر و مسئول باشند تا رجوع ِ زنان به خودشان باشد و لازم نباشد که زنی برای خرید ِ وسیله‌ای، گرفتن ِ خدماتی و راه اندازی کارهای روزانه‌اش به مردی رجوع کند. و این بدین معناست که زنان باید در مشاغل ِ مرتبط ِ با زنان و در هر جای دیگری که محل مارجعه و رجوع ِ زنان است، حضوری جدی داشته باشند.

این نوع نگاه، رد کننده‌ی دیدگاه ِ کسانی‌ست که زن را در خانه زندانی می‌کنند و این‌گونه محفوظش می‌پندارند و رد کننده‌ی دیدگاهی‌ست که زن را ولنگارانه در اجتماع می‌طلبد و کالا می‌پندارندش.

هم‌چنین بخوانید:

در مورد چادر و پوشش و حجاب

فاصله‌ی  میان ِ حیای ِ ایرانی تا حیای ِ اسلامی

همرسانی: