چه کسی می‌تواند از شورای نگهبان تاییده بگیرد که صلاحیت در معرض انتخاب قرار گرفتن برای ریاست جمهور دارد؟ این پرسش، با استراتژی لشکرکشی سازمانی برای نامزدی و علی الخصوص با ثبت نام هاشمی و مشائی، پر رنگ‌تر شده است. این دو، که شاید دیگر آن‌چنان رو در رو نباشند و ننمایند، مقیاسی برای سنجش تصمیم شورای نگهبان است که هر چه حکم کند قانون است و باید پذیرایش بود.
و این‌که رئیس مصلحت، به حکم رهبری منصوب است، معنای صلاحیت برای نامزدی ریاست جمهور نمی‌دهد. و شاید رئیس مصلحت «به مصلحت» در این جایگاه نشسته است. چنان که مردود ِ شورای نگهبان شدن برای ریاست ِ جمهور، به معنای صلاحیت نداشتن شخص برای تصدی سایر دستگاه‌ها نیست. و متاسفانه این مسأله‌ای‌ست که آنچنان که باید به آن پرداخته نمی‌شود و رد انحراف مهم‌تر از رد فتنه تلقی می‌شود. و حال که در این دوره، تشخیص صلاحیت به شیوه‌ی نظارت استشمامی‌ست و بویی از انحراف و فتنه می‌تواند منجر به رد صلاحیت شود، باید پرسید که بوی فتنه از خاندان هاشمی و انصار او تا چه حد بلند است و از رسانه‌های بصیرت‌پراکن که اشتغال ِ وزن‌دهی به انحراف را پیشه‌ی خود کرده‌اند باید پرسید که چرا بر آتش ِ رد صلاحیت ِ آن‌که با جان و مال و ناموس و قلم و زبان خود در فتنه‌ی هشتاد و هشت دخیل بوده است نمی‌دمند؟
با ورود جلیلی، که هم نخواست در پازل مقلدان سیاست بازی کند و هم نخواست در تقابل با هاشمی و مشائی، خود را بشناساند، دور جدیدی از آزمون الهی از مردم ایران آغاز شده است. بازی پیچیده‌تری که می‌تواند با هوش سیاسی اصولگرایان، مایه‌ی آرامش و عزتی برای جمهوری اسلامی شود. جلیلی «نماینده‌ی انقلاب» در قاموس ِ شورای عالی امنیت است. کسی که میرحسین و کروبی به حکم او در حبس خانگی‌اند، تا آب به آسیاب دشمن ِ انقلاب ریخته نشود. او آمده است تا «نماینده‌ی جمهور» باشد تا فتنه‌ی برخواسته بر علیه انقلاب، نتواند با بی‌بصیرتی ِ دمندگان بر «تقلیدگرایی سیاسی»، دو باره بر خیمه‌ی انقلاب بشورد. که اگر کار به دست «مقلدان سیاسی» بیفتد، اگر چه حرف‌ها و روش‌های انقلابی خواهد ماند، اما وحدت، که نه یک شعار، که یک راهبرد واقعی و منطقی‌ست، شکننده‌تر از دوره‌ی فعلی خواهد بود که به اشتباه، انرژی بصیرت‌پراکنان و مهندسان، صرف دعواهای کودکانه شود.
پی‌نوشت یک: احمدی‌نژاد بی‌روتوش، عنوان سایت و جزوه‌ای‌ست که به تازگی منتشر شده است و سعی کرده است تا به مسأله‌ای که عنوان «جریان انحرافی» به خود گرفته است به صورت جزئی و مستند پاسخ دهد. برای مشاهده‌ی سایت، این‌جا کلیک کنید. برای دریافت متن کامل جزوه این‌جا کلیک کنید.
پی‌نوشت دو: ایضا این‌جا را نیز بخواند.

همرسانی: