سلام آقاي حسين قدياني!

اين‌ها را كه مي‌بينيد شما تاييد كرده‌ايد تا در ذيل ِ مطلب ِ آخرتان منتشر شود. مي‌بينيد كه؟! فكر نمي‌كنيد ادبيات‌ش از جنس ِ همان بالاتريني‌هاست؟ فكر نمي‌كنيد اين جنس حرف زدن‌ها به ادبيات ِ حزب الله نمي‌خورد؟ فكر نمي‌كنيد بايد مواظب باشيد زاويه‌دار نشويد؟! هان؟!

حرف‌هاي ديگري هم هست. شايد بماند بعدتر بهتر باشد….

میثم رمضانعلی  |  ۲۱ خرداد ۱۳۸۹  |  انقلاب، فضای مجازی  |   بدون نظر


ثبت نظر

نام:

رایانامه:

متن: